نویسنده : مجید بیگلری (مدیر وبلاگ)
تاریخ : ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
نظرات

شکواییه سوالات کنکور

کاری از استاد حبیب تقوایی


 

دانلـــــود


نویسنده : مجید بیگلری (مدیر وبلاگ)
تاریخ : ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
نظرات

 

آزمون  عربی پایه هفتم دی ماه 1     دانلــــود

 

آزمون  عربی پایه هفتم دی ماه 2     دانلــــود

 

بارم آزمون عربی پایه اوّل (هفتم) دوره اوّل متوسّطه دانلــــــــــود


نویسنده : مجید بیگلری (مدیر وبلاگ)
تاریخ : ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
نظرات

 

 

روش تدریس درس 11 فعل ماضی عربی هفتم

با رویکردجدید ترجمه محور

 

دانلــــــود


نویسنده : مجید بیگلری (مدیر وبلاگ)
تاریخ : ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
نظرات