نویسنده : مجید بیگلری (مدیر وبلاگ)
تاریخ : ۱۳٩٤/٦/٢٥
نظرات

انجمن علمی آموزشی زبان عربی استان مازندران مستقر در بابل پنجمین

همایش تخصصی خود را دوشنبه 16 / 6 / 94  تحت عنوان « کارگاه آموزشی

عربی نهم و رویکرد نوین در کتب جدید التالیف عربی متوسطه اول و دوم » در

سالن همایش  دبیرستان مرحوم پورنگ بابل برگزار نموده است .

 برچسب‌ها:
نویسنده : مجید بیگلری (مدیر وبلاگ)
تاریخ : ۱۳٩٤/٦/٦
نظرات

انجمن علمی عربی استان مازندران مستقر در بابل در نظر دارد سومین همایش تخصصی استانی خود را تحت عنوان « کارگاه آموزشی عربی نهم » با حضور دبیران عربی متوسطه اول و دوم در سالن دبیرستان مرحوم پورنگ بابل بر گزار نماید

 

 
برچسب‌ها:
نویسنده : مجید بیگلری (مدیر وبلاگ)
تاریخ : ۱۳٩٤/٦/٦
نظرات

شورای اجرایی انجمن علمی عربی استان مازندران مستقر در شهرستان بابل جلسه ای را با شرکت تعدادی از اعضاء وسرگروه های شهرهای هم جوار در دبیرستان علوم و معارف صدرای بابل روز یکشنبه ۲۵ /۵ / ۹۴ ساعت ۹ الی ۱۲ برای انتخاب موضوع مناسب و بهینه سازی محتوای برنامه های همایش برگزار کرده است

 

 برچسب‌ها: