سرزمین عزیزمان با نام بزرگان علم وادب بر خود می بالد مردان دلاوری که در طریق علم ودانش با خلوص نیت گام برداشتند و همواره پرتو علمی و ادبی شان در محافل اندیشه فروزان می باشد .از زمره ی این سروران علم وادب استاد و ادیب فاضلی است که فروغ علمی و ادبی اش در تعلیم زبان و ادبیات عرب برای دانش آموزان مقطع متوسطه و مساعدت با همکاران درتسهیل آموزش عربی در سطح کشور همواره می درخشد.
 
 
نام او را شنیده اید« استاد فاضل و معلم فرهیخته حبیب تقوایی»
افتخار درس عربی آموزش وپرورش استان مازندران.
 
 
 
 
 
 سوابق علمی و ادبی استاد حبیب تقوایی :
1- معلم نمونه کشورى در سال 1389
2- رتبه اول استان درآزمون جامع دبیران عربی کشورسال 76
3- رتبه اول دبیران عربی کشور در آزمون اعزام مدارس خارج از کشور سال 85
4- سر گروه عربی آموزش متوسطه استان مازندران . (ازسال 76 تا 89)
5- تقدیر شده به عنوان مؤلف برگزیده در جشنواره کتابهای آموزشی رشد تهران آبان 84
6- عضو در ستاد اعتلاء دروس دینی ، قرآن وعربی
7- عضو در کمیسیون بررسی آثار وتالیفات سازمان آموزش وپرورش
8- مؤسس انجمن علمی ، آموزشی دبیران عربی استان مازندران سال 83
9- 20 سال تدریس در دانشگاه و مراکز تربیت معلم
10- تدریس در مدارس جمهوری اسلامی ایران در کشور مالزی  و سوریه سال85
11- از مولفین کتب درسی عربی متوسطه
12- تقدیر از سوی مدیر کل مدارس خارج از کشور در سال 87
13- دارای مدرک دوره عالی مکالمه عربی از دانشگاه دمشق « المعهد العالی للغات » ( دو ترم )
14- داور جشنوارهای الگوی برتر تدریس درس عربی از سال 79
 
 کتب :
 
1- اعراب و بناء : انتشارات مدرسه                                  
2- عربی دوم علوم انسانی   چاپ وزارت آموزش وپرورش کد : 2/224
3- عربی سوم علوم انسانی  چاپ وزارت آموزش وپرورش کد : 2/254
4- راهنمای معلم عربی دوم علوم انسانی 
چاپ وزارت آموزش وپرورش کد : 378
5- راهنمای معلم عربی سوم علوم انسانی  
   چاپ وزارت آموزش وپرورش کد :   389
6- راهنمای معلم عربی سوم ریاضی وتجربی
   چاپ وزارت آموزش وپرورش کد :    388
 
 مقالات :
 
 1- جهانی شدن، زبان عربی و هویت (مجله رشد)   
 2- قصائد طلایی حمیری(همایش شعر علوی)
 3- علویات سبع ابی الحدید (مجله طوبی)     
 4- قواعد در ترجمه و ترجمه در قواعد(مجله الندی)
 5- معرفی دیوان امام علی (ع)                     
 6- ترجمه مقدمه صبحی صالح بر نهج البلاغة(مجله طوبی)   
 7- الفصحى والعامیة فی اللغة العربیة (مجله الندی)           
 8- واضع النحو الامام علی (ع) ( اندیشه)
 9- نقش معلم در آموزش زبان عربی (اولین همایش زبان عربی)         
 10- محدوده ی فهم متون دینی(اولین همایش زبان عربی)
 11- شعر و شاعری در اسلام  
12- النحو فی الکلام کالملح فی الطعام .