باسمه تعالی

نشست کمیته تخصصی مدرسین عربی پایه هفتم

 جلسه با ذکر و یاد خدا در ساعت 30/10 صبح مورخه 14/9/1392 در اتاق معاونت محترم آموزشی بابل جناب آقای قنبری با حضور اساتید استانی عربی 7 و دبیران و سرگروههای عربی  برگزار شد.

مشروح جلسه:

1-سخنان آقای محمد معصومی دبیر انجمن عربی معلّمان استان در معرفی کتاب عربی 7 و ویژگی های آن و اهمیت به نظرات مدرسان و دبیران و تشکر از مدعوین و مسؤولین محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل

2-سخنان آقای حبیب تقوایی نماینده شورای اجرایی انجمن در ضرورت برگزاری جلسه و جمع بندی نظرات مدرسین استانی و انعکاس آن به دفتر تألیف جهت طرح در شورای تألیف .

3-سخنان آقای عبدالله عابدی مدرس استانی از شهرستان بابل در خصوص نقد کتاب ،تصاویر ،جنس کاغذ و تعداد واژگان و تقدیر از نگارش کتاب با رویکرد جدید .

4-سخنان آقای یداللهی مدرس استانی از آمل در خصوص استفاده از روش های نوین و فناوری های آموزشی در ارائه مطالب درسی ، حجم زیاد مطالب ، تاکید بر صحیح خوانی و روان خوانی متن و توجه به حروف شمسی و قمری و جملاتی مانند : إذا هلک الافاضل... سخت و دشوار است. تصاویرهای مبهم چون ستون ، در ، صندلی و کتاب دار

5-سخنان آقای دانش مدرس استانی از قائم شهر در خصوص بارم بندی جدید و بلاتکلیف بودن برای ارزشیابی 5 نمره

6-سخنان آقای رجبعلی فضلی سرگروه عربی پیرامون استفاده از وسایل کمک آموزشی در تدریس و اهمیت توجه به 5 نمره شفاهی

7-سخنان دبیران و سرگروههای محترم پیرامون کتاب مانند :

    کاهش تعداد دروس

    تعیین تکلیف نمره ارزشیابی

    چگونگی ارزشیابی 5 نمره شفاهی ، ملاک و معیار و شاخص چه باشد .

    متن های طولانی پایان کتاب 

   ابهام و دشواری های موجود در فن ترجمه ها

     دشواری ترجمه اسم های اشاره

   ناهماهنگی در آموزش ضمیر ها و فعل ماضی

   تعداد زیاد درسها و مشکل کم بود وقت که صد در صد حاضران به آن اذعان کرده بودند

  ضرورت طرح سوال امتحانی هماهنگ کشوری یا حداقل استانی بخاطر وضع نگران کننده دبیران

  حذف برخی عبارات دشوار مانند اذا ملک الاراذل ... که تناسبی با سن و سال دانش آموزان ندارد

 

 در پایان جلسه همکاران مطالب خود را بصورت مکتوب به دبیر انجمن تحویل دادند تا از طریق انجمن عربی استان به دفتر تالیف ارسال گردد و در چاپ بعدی ترتیب اثر داده شود.