نویسنده : مجید بیگلری (مدیر وبلاگ)
تاریخ : ۱۳٩۳/٤/۱۳
نظرات

الف ) تعلم مع سلحوف أسطوانة تعلیمیة بأربع لغات للأطفال

برنامه ی جذاب که با چهار زبان (عربی ، انگلیسی ، آلمانی و فرانسه )به آموزش زبان کودکان می پردازد

 

 

 

 

دانلـــــــــــــــود (التحمیل)

 

 

 

 ********************************

 

ب) المدینــــة العربیـــــة

این برنامه که از سایت المدینــــة العربیـــــة گرفته شده با موضوعات مختلفی به آموزش صوتی و تصویری زبان عربی می پردازد

 

 

 

دانلـــــــــود (التحمیل)

 

 

 

 

 

********************************

ج) القــــامــــــوس المصــــــــــوّر

 

 

دانلـــــــود (التحمیل)