نویسنده : مجید بیگلری (مدیر وبلاگ)
تاریخ : ۱۳٩٢/۳/۸
نظرات

کتاب عربی

اعتبار بخشی (نقد و بررسی) کتاب جدید التألیف ، جهت بررسی و بیان اشکالات ، نواقص احتمالی در محتوای متن ، جداول صورت می گیرد.

به گزارش دریاسربه نقل ازاداره روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران عباس یونسی گفت : در راستای اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و تهیه و تدوین کتب جدید متناسب با سند تحول ، اعتبار بخشی (نقد و بررسی) کتاب جدید التألیف عربی پایه اول متوسطه اول در مازندران انجام شد.

رییس گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی آموزش و پرورش مازندران بیان داشت : اعتبار بخشی (نقد و بررسی) کتاب جدید التألیف عربی پایه اول متوسطه اول توسط اعضای کارگروه متشکل از معلمان ، سرگروه های درسی ، مدرسان تربیت معلم و اعضای انجمن علمی درس عربی  استان انجام پذیرفت .

وی تصریح کرد : اعتبار بخشی (نقد و بررسی) کتاب جدید التألیف ، جهت بررسی و بیان اشکالات ، نواقص احتمالی در محتوای متن ، جداول و … برای اعلام به سازمان پژوهش ، برنامه ریزی در گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی استان صورت می گیرد.