نویسنده : مجید بیگلری (مدیر وبلاگ)
تاریخ : ۱۳٩٢/۸/٢٧
نظرات

http://images.persianblog.ir/6186_vzXm4tI2.jpg

 


مبحث

 

اسم ـ تعداد و جنس

دانلود

اسم - جامد و مشتق

دانلود

معرفه ـ نکره و ضمایر

دانلود

ضمایر

دانلود

معرب و مبنی

دانلود

فعل (زمان ـ صیغه(

دانلود

جدول باب های ثلاثی مزید

دانلود

معلوم و مجهول

دانلود

جدول اعلال

دانلود

اعلال

دانلود

تجزیه

دانلود

ترجمه

دانلود

جمله ی فعلیه

دانلود

جمله ی اسمیه

دانلود

انواع إعراب

دانلود

اعراب فعل مضارع

دانلود

مفعول ها

دانلود

مفعول له ـ لاجله

دانلود

حال

دانلود

تمییز و عدد

دانلود

مستثنی

دانلود

منادا

دانلود

نواسخ

دانلود

صفت و اضافه

دانلود

توابع

دانلود

التشکیل(حرکت گذاری)

دانلود

فعل تعجب

دانلود

مدح و ذم

دانلود

تأکید کلام

دانلود

تشبیه

دانلود

بدیع

دانلود

إغراء و تحذیر

دانلود

متفرقه

دانلود

متفرقه

 دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: تست کنکور عربی