نویسنده : مجید بیگلری (مدیر وبلاگ)
تاریخ : ۱۳٩٥/۸/۱٩
نظرات
1. کتاب مشترک صفحه 3 جَهَّزَ زائد است.

2. در صفحه 3 کتاب مشترک کلمه انجم (که آبی رنگ است) از معجم پایین صفحه جا افتاده
 (در کتاب انسانی نوشته شده)

3. صفحه 4 کلمه جدید التعارف در المعجم معنا نشده است.
Image result for ‫عربی دهم‬‎