نویسنده : مجید بیگلری (مدیر وبلاگ)
تاریخ : ۱۳٩٢/۱۱/٢٦
نظرات

 

کلمات و اصطلاحات زبان عربی فصیح و معادل آن به فارسی و عامیانه عراقی

کاری از آقای دکتر عبدالله یزدانی 

دانلــــــــــــــود