اخبار

توسعه آموزش زبان عربی در کانون زبان مازندران

  .............................................................

فراخوان ارسال نمـــــــــونه سوال

 .............................................................

 ثبت نام کلاس مکالمه ی عربی

 .............................................................

گزارش همایش دو روزه کشوری درس عربی در مازندران و بیانیه همایش

  فایل ضمیمه

.............................................................

همایش گروه عربی متوسطه یک و دو  شهرستان بابل

باهمکاری انجمن عربی استان مازندران

.............................................................

/ 0 نظر / 25 بازدید