دوره آموزشی مدرسان سراسر کشور

دوره آموزشی مدرسان سراسر کشور در تیر ماه در دو مرحله در مرکز تربیت معلم ولنجک تهران برگزار شد مولفان کتاب پایه هفت آقایان عادل اشکبوس ، عباذر عباچی ، عبدالله یزدانی و حبیب تقوایی مدرسان این دوره بوده اند که به بیان اهداف کتاب جدید ، روشهای تدریس ، شیوه های ارزشیابی مناسب با این کتاب و ...  پرداختند . این کتاب در 20 درس و شامل مذکر و مؤنث ، اسم های اشاره ، اسم های استفهام ، ضمایر و فعل ماضی می باشد .

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید