فراخوان ارسال نمـــــــــونه سوال

انجمن عربی مازندران از تمامی همکاران درس عربی متوسطه ی اوّل و

دوّم تقاضامندست نمـــونه سوالات استاندارد خود را به شکل WORD

برای این انجمن ارسال نمایند تا بر اساس مشخصات  فردی شان در

انجمن قرار داده شود.

 ایمیل:

majid.biglari80@gmail.com

 

برای مشاهده ی نمونه سوالات ارسالی به اینجا یا به مطلب اوّل

(بخش های انجمن) مراجعه شود

 

/ 0 نظر / 48 بازدید