اصطلاحات زبان عربی فصیح و معادل آن به فارسی و عامیانه عراقی

 

کلمات و اصطلاحات زبان عربی فصیح و معادل آن به فارسی و عامیانه عراقی

کاری از آقای دکتر عبدالله یزدانی 

دانلــــــــــــــود

/ 0 نظر / 134 بازدید