آقای باقر جبرئیلی

 

 استاد باقر جبرئیلی مرد توانای عربی مازندران و جوان خوشفکر و با اخلاقی که

هنوز برای اینکه ما از تخصص وافرش بهره ها ببریم جا دارد.

 

فارغ التحصیل از دانشگاه فردوسی مشهد دوره کارشناسی (1374)

فارغ التحصیل از دانشگاه تربیت معلّم سبزوار دوره کارشناسی ارشد(1386)

 

مدرس ضمن خدمت در تکنولوژی آموزشی

مدرس ضمن خدمت در طراحی سوالات استاندارد و آزمون های پیشرفت تحصیلی

 سرگروه عربی استان(91-90)

عضو گروه عربی استان(90-89)

معلّم نمونه شهرستانی (91-90)

عضو دبیرخانه کشوری درس عربی(91-90)

 

 

کسب رتبه اول کشوري در اولين جشنواره توليد محتواي الکترونيکي بين مدارس علوم و معارف اسلامي صدراي کشور (پاييز- 92 )

رتبه سوّم طراحی سوال استاندارد کشوری (91- 90 )

رتبه دوّم جشنواره تدریس برتر در سال تحصیلی( 83-82)

رتبه دوّم دست ساخته های استانی در سال تحصیلی( 86-85)

 

مقاله نبی اکرم(صلی الله علیه و آله وسلم) در شعر معاصر عرب(چاپ در النداء)

/ 0 نظر / 20 بازدید