همایش گروه عربی متوسطه یک و دو شهرستان بابل باهمکاری انجمن عربی استان مازندران

همایش یک روزه گروه عربی متوسطه یک و دو باهمکاری انجمن عربی استان

مازندران روز پنجشنبه 1390/11/16 در ساختمان انجمن علمی معلمان بابل

دربخش های زیر برگزار گردید:

1_خیر مقدم ریاست محترم آموزش و پرورش بابل

2_ سخن سرگروه متوسطه دوم خانم دکتر لطفی

3_ سخن آقای عابدی از مدرسین عربی متوسطه اول

4_ سخنان دکتر اشکبوس مؤلف کتب عربی هفتم و هشتم

5_ جلسه پرسش و پاسخ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 71 بازدید