مهمترین نیازمندی های یک دبیر عربی (به نقل از گروه عربی اداره کل)

-خوش آمدید

۲- گروه عربی ری 1

۳- گروه عربی ری 2

۴- گروه عربی پاکدشت

۵- گروه عربی فشافویه

۶- دانلود PDF شیوه نامه طراحی سوالات

۷- مکالمه عربی

۸- کارتون عربی

۹- قواعد عربی اول راهنمایی

۱۰- دانلود PDF قواعد عربی سال سوم راهنمایی

۱۱- ترجمه دروس عربی سال اول راهنمایی

۱۲- ترجمه دروس عربی سال دوم راهنمایی

۱۳- ترجمه دروس عربی سال سوم راهنمایی

۱۴- دانلود آموزش صوتی عربی 

۱۵- دانلود کتاب های عربی 

۱۶- آزمون تعیین سطح عربی آنلاین 

۱۷- دانلود پاورپوینت ارزشیابی خلاق

۱۸- دانلود پاورپوینت ارزشیابی های نوین در درس عربی 

۱۹- دانلود نرم افزار ترجمه عربی به فارسی و فارسی به عربی نبراس

۲۰- دانلود pdf فرهنگ لغت فارسی به عربی محمد غفرانی

۲۱- دانلود فرهنگ لغت عربی به فارسی و فارسی به عربی برای موبایل

۲۲- دانلود کتاب الکترونیکی صرف و نحو و بلاغت برای موبایل

۲۳- دانلود pdf مقاله ارزشیابی

۲۴- دانلود نمونه سوالات المپیاد عربی 

۲۵- دروس فی النحو والصرف

۲۶- مبادی العربیه رشید شرطونی

۲۷- دانلود کتاب جامع الدروس العربیه مصطفی الغلایینی

۲۸- دانلود کتاب عربی سال اول راهنمایی

۲۹- دانلود کتاب عربی سال دوم راهنمایی

۳۰- دانلود کتاب عربی سال سوم راهنمایی

 ۳۱- دانلود کتاب مکالمه عربی در حج

 ۳۲- داستان هایی برای دانش آموزان با تصویر متحرک

۳۳ - آموزش الفبای عربی با سرود

/ 0 نظر / 6 بازدید