فراخوان مقاله

احتراماَ بدینوسیله به اطلاع می رساند انجمن علمی عربی مازندران در نظر

دارد در راستای کیفیت بخشی و پیشبرد اهداف درس عربی و استفاده از

بنیه علمی علاقمندان مقالاتی با موضوعات آزاد حول درس عربی (اعم از صرف

و نحو ، تاریخ ادبیات و ...) جهت چاپ در مجله النــداء «دبیرخانه عربی کشوری»

و نیز الفردوس «انجمن علمی عربی مازندران» را جمع آوری کند.


شرایط:

1-مقاله ،حداکثر 10 صفحه و دارای عنوان ، چکیده ، مقدمه و فهرست منابع

باشد.

2-فونت نگارش  b badr   باسایز 14 باشد.

3- مقاله به دو شکل word و pdf  باشد.

 

مقتضی است علاقمندان مقالات خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.

majid.biglari80@gmail.com


/ 0 نظر / 70 بازدید