پست های ارسال شده در تیر سال 1392

بخش مقالات انجمن عربی مازندران

  1-چالشها و موانع آموزش زبان عربی در مدارس ایران  نگارنده: محمد معصومی شوب (سرگروه عربی شهرستان بابل)         کارشناس ارشد زبان و ادبیات ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 27 بازدید

آدرس اینترنتی و اطلاعات مجلات علمی ایران مرتبط با رشته ی عربی

ریه و اطلاعات آنناشرلینک وب سایت الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها انجمن زبان و ادبیات عربی دراسات فی اللغة العریة و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

آموزش مکالمه عربی فصیح با فیلم، به روش Real Develop با ترجمه فارسی موضوع : آموزش

موضوعات درسها : سلام و احوالپرسی و جملات اولیه گفتگو جملات  و کلمات مرتبط با غذا خوردن و خرید خوراکی سفر، کلاس و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید