بخش مقالات انجمن عربی مازندران

 

1-چالشها و موانع آموزش زبان عربی در مدارس ایران

 نگارنده:

محمد معصومی شوب

(سرگروه عربی شهرستان بابل)         کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی

 دانلــــــود

/ 1 نظر / 5 بازدید
رضا مهدی زاده آری

درود ب همه دوستانی که انجمن را بار دیگر به حرکت در آوردندهمه جای ایران سرای ماست قائمشهر بابل و ساری فرقی ندارد مهم این است که پرچمی بر انداخته نشود .می توانم به شما مطالبی را تطبیق فرهنگ ایران ژاپن بفرستم تا مورد استفاده قرار گیرد.مهدی زاده توکیو ژاپن