نشست شورای اجرایی انجمن علمی عربی مازندران

 اهم  بیانات حاضرین  ذیلا  با اختصار تقدیم می گردد :

  1 – تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط آقای باقر جبرئیلی .

  2 – خیر مقدم و بیان خلاصه ای از فعالیت های انجمن  توسط  آقای محمد معصومی شوب مسؤول انجمن علمی عربی :

       الف : تعیین دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرای بابل به عنوان مرکز فعالیت های انجمن .

        ب : برگزاری اولین همایش استانی و مجمع عمومی اعضاء انجمن در خرداد 92 در دبیرستان صدرای بابل .

        ج : برگزاری دومین همایش استانی با حضور دبیران عربی متوسطه اول و دوم شهریور 92 در سالن اجتماعات دبیرستان مرحوم پورنگ بابل تحت عنوان « کارگاه آموزشی عربی پایه هفتم »

        د : نشست اعضاء انجمن با دبیران عربی متوسطه اول جهت نقد و بررسی کتاب جدید التالیف عربی هفتم .

        ه : نشست اعضاء انجمن با دبیران مدارس صدرای بابل جهت تغییر و تقلیل محتوای دشوار کتب عربی تخصصی مبادی العربیه و الهدایه و ارسال به دفتر تالیف و دفتر مرکزی مدارس علوم و معارف صدرا.

         و : برگزاری سومین همایش شهرستانی و کارگاه آموزشی با همکاری گروه عربی بابل و با حضور دبیران عربی متوسطه اول و دوم و سخنرانی مؤلف کشوری جناب آقای اشکبوس پیرامون روند تألیف کتب عربی جدید و تغییر در شیوه آموزش زبان عربی .

             ...................

     3 – دکتر یزدانی رئیس دبیرخانه کشوری و عضو دفتر تألیف و عضو شورای اجرایی انجمن :

         = ضمن ارج نهادن به فعالیت های آغازین انجمن در شهرستان قائم شهر وجود گروه عربی توانمند در شهرستان

            بابل و حضور فعال دبیران این شهرستان در عرصه مسابقات و همایش های استانی را یکی از دلایل انتقال انجمن علمی عربی به بابل برشمرد .

         = نشست سر گروه های متوسطه اول و دوم در شهریور آینده یکی از پیشنهادات آقای یزدانی بوده است .

         = آقای دکتر یزدانی اظهار داشتند که اغلب دانش آموزان و معلمین متوسطه اول از روند کنونی تألیف کتب عربی و رویکرد آن به سمت درک و فهم متون رضایتمندی بیشتری دارند .

      4 – دکتر مفتخر زاده استاد پیشکسوت و عضو شوری اجرایی انجمن :

           = در وضعیت کنونی توفیق قابل توجهی در آموزش درس عربی حاصل نشده است .

           = در راستای تحول در شیوه های آموزش زبان عربی با رویکرد ترجمه و درک و فهم متون در عربی عمومی نباید قواعد صرف و نحو در رشته علوم انسانی که تخصصی است کم رنگ شود .

       5 – آقای کاظمی نیا عضو شورای اجرایی انجمن :

           = فعالیت های انجمن علمی باید در تدریس دبیرا ن عربی استان تأثیر گذار باشد .

           = در تألیف کتب درسی نباید مسائل صرف و نحو بیش از حد ساده گردد .

        6 – همایون معصومی عضو شورای اجرایی انجمن :

            = انجمن علمی عربی باید نیازهای معلمین را در شیوه های آموزش زبان عربی بر آورده کند

        7 – اکبریان مسؤول گروه عربی متوسطه استان و عضو شورای اجرایی انجمن :

              انجمن علمی عربی استان باید :

             = برای برگزاری کارگاه های آموزشی و تخصصی تلاش نماید .

             = با سر گروه های درس عربی جلسات مشورتی داشته باشد .

             = در بهبود تألیف کتب عربی تأثیر گذار باشد .

        8 – استاد گرجی پیشکسوت و سرگروه و دبیر اسبق انجمن عربی استان و عضو شورای اجرایی :

             = شناسایی ظرفیت ها و اساتید برجسته استان .

             = داشتن کتابخانه تخصصی و تهیه منابع آموزشی .

             = انتشار دو باره فصلنامه انجمن به نام « الفردوس » .

      9 – خانم دکتر نظری عضو شورای اجرایی انجمن عربی :

            = داشتن ماهنامه یا فصلنامه تخصصی .

            = برگزاری همایش و مجمع عمومی سالانه با دعوت از اساتید برتر کشوری و استانی .

       10 – خانم دکتر لطفی سر گروه عربی بابل و عضو شورای اجرای انجمن :

            = در آموزش زبان عربی و تألیف کتب عربی باید به همه مهارت های زبان آموزی توجه گردد .

            = تلاش برای برگزاری همایش های زبان آموزی همراه با رشته های زبان انگلیسی و زبان فارسی .

       11 – خانم شیشه گران عضو فعال گروه عربی بابل و عضو شورای اجرایی انجمن :

            = دراجرای تغییرات محتوای کتب عربی و تقلیل موضوعات صرف و نحو به شکلی عمل کنیم که از آن طرف بام نیفتم .

        12 – آقای جبرئیلی سر گروه اسبق گروه عربی استان و عضو شورای اجرایی انجمن :

              = بهتر است انجمن با دبیرخانه عربی و گروه های آموزشی ارتباط مستمر داشته باشد .

              = در تولید محتوای آموزشی الکترونیکی اقدتم نماید .

       13 – دکتر حمید رضا غلامی عضو فعال گروه عربی بابل و عضو شورای اجرایی انجمن :

              = ضمن بیان تفاوت فعالیت های گروه های آموزشی با فغالیت های انجمن ها پیشنهاد دادند که شورای اجرایی انجمن گروه فعالی را در تلگرام تشکیل دهد تا در مواقع ضروری مشاوره ها و نظر خواهی ها به صورت جلسات غیر حضوری و آنلاین انجام گردد .

          14 – دکتر مهدی زاده مسؤول اسبق انجمن و عضو شورای اجرایی پیشنهادات زیر مطرح نمودند :

                = چاپ مجله الفردوس به عنوان شناسنامه انجمن .

                = پر بار نمودن وبلاگ و یا ایجاد سایت به نام انجمن عربی مازندران .

                = انجام پژوهش ها در زمینه ادبیات تطبیقی عربی و فارسی .

                = انجام اقداماتی برای استفاده دانش آموزان .     

                = بکار گیری نیروهای فعال تر و جوان در شورای اجرایی انجمن .

 در پایان آقای محمد معصومی ضمن سپاس از نظرات و پیشنهادات سازنده عزیزان حاضر در

جلسه شورای  اجرایی انجمن عربی استان مازندران اظهار داشتند که با حمایت و همکاری اعضاء

شورای اجرایی انجمن  تمامی پیشنهادات همکاران را نصب العین قرار داده و بحول و قوه الهی شیئا

فشیئا اجرایی خواهند نمود .

                                 


 

 

 

 

/ 0 نظر / 149 بازدید