راه اندازی بخش عربـــــــی کانون زبان ایران در واحد برادران بابل

 

در اقدامی جدید، دوره آموزشی زبان عربی در کانون زبان خاقانی ساری، بابل و

تنکابن آغاز شد.

تلفن ساری :              2213169-0151

 مسؤول بخش عربی : آقای سبزی  09113532471

 

/ 0 نظر / 5 بازدید