انجمــــن عربـــــــی مازنــــــدران

(مستقر در دبیرستان صدرای بابل)

جزییات و نحوه تغییر "رتبه معلمان" بر اساس طرح پیشنهادی نظام رتبه‌بندی

  به گزارش خبرنگار «آموزش و پرورش » ایسنا، در بخشی از نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان و جذب و تامین منابع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

بخش مقالات انجمن عربی مازندران

  1-چالشها و موانع آموزش زبان عربی در مدارس ایران  نگارنده: محمد معصومی شوب (سرگروه عربی شهرستان بابل)         کارشناس ارشد زبان و ادبیات ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 27 بازدید

آدرس اینترنتی و اطلاعات مجلات علمی ایران مرتبط با رشته ی عربی

ریه و اطلاعات آنناشرلینک وب سایت الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها انجمن زبان و ادبیات عربی دراسات فی اللغة العریة و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

آموزش مکالمه عربی فصیح با فیلم، به روش Real Develop با ترجمه فارسی موضوع : آموزش

موضوعات درسها : سلام و احوالپرسی و جملات اولیه گفتگو جملات  و کلمات مرتبط با غذا خوردن و خرید خوراکی سفر، کلاس و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

دانلود نسخه شیعی نرم افزار المکتبة الشاملة

        لیست کتابهای موجود در برنامه   تفاسیر الشیعة /التبیان فی تفسیر القرآن - الشیخ الطوسیتفسیر مجمع البیان - الطبرسیالبیان فی تفسیر القرآن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 426 بازدید
آذر 96
1 پست
آبان 96
1 پست
شهریور 94
4 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
6 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
12 پست
خرداد 93
5 پست
اسفند 92
9 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
7 پست
آذر 92
20 پست
آبان 92
24 پست
مهر 92
11 پست
شهریور 92
10 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
5 پست
انجام
1 پست