# آشنایی_با_اساتید_درس_عربی

آشنایی با اساتید درس عربی

  نام نام خانوادگی 1 دکتر محمدعلی    آذرشب 2 دکتر احسان   اسماعیلی طاهری 3 دکتر بهنوش   اصغری 4 دکتر جواد   اصغری 5 دکتر ابوالحسن   امین مقدسی 6 دکتر مهرداد   آقائی هشتجین 7 دکتر قیس   آل قیس 8 دکتر جمشید   باقرزاده 9 دکتر خلیل   پروینی 10 دکتر فیروز   حریرچی 11 دکتر محمد   خاقانی 12 دکتر انسیه   خزعلی 13 دکتر محمود   خورسندی 14 دکتر محمد   ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید