# اصطلاحات_زبان_عربی_فصیح_و_معادل_آن_به_فارسی_و_عامی

اصطلاحات زبان عربی فصیح و معادل آن به فارسی و عامیانه عراقی

  کلمات و اصطلاحات زبان عربی فصیح و معادل آن به فارسی و عامیانه عراقی کاری از آقای دکتر عبدالله یزدانی  دانلــــــــــــــود
/ 0 نظر / 133 بازدید