# تست_کنکور_عربی

تست کنکور عربی

مبحث   اسم ـ تعداد و جنس دانلود اسم - جامد و مشتق دانلود معرفه ـ نکره و ضمایر دانلود ضمایر دانلود معرب و مبنی دانلود فعل (زمان ـ صیغه( دانلود جدول باب های ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 23 بازدید