/ 1 نظر / 51 بازدید
موذن

سلام ضمن تبريك اعياد شعبانيه در هفته گراميداشت مقاممعلم سامانه معرفي وبلاگ معلمين كشوربه تفكيك رشته و پايه تحصيلي بطور ابتكاري راه اندازي شد تا مرجع جامعي براي ثبت فعاليت هاي مجازي همكاران باشد بر غناي بيشتر آن به همت والاي شما نيازمنديم ضمن دعوت براي حضور در اين وبلاگ انتظار دارم مشخصات وبلاگ خودرادر بخش نظرات پست مربوطه درج كنيد تا ثبت شود سپس مارابانام سامانه معرفي وبلاگ معلمين كشور لينك كنيد . لطفا بطريق اولي به اطلاع ديگر همكاران نيز برسانيد شادوتندرست باشيد